Αυλίδος 20, Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα | 210 7777055 - 210 7782201 | info@polymenis.com
 • Κατατακτήριες

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Ένας από τους τρόπους εισαγωγής στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι και οι Κατατακτήριες Εξετάσεις. Μέσω αυτών, οι πτυχιούχοι μιας οποιασδήποτε Σχολής ενός ΑΕΙ ή ΤΕΙ δύνανται να εγγραφούν σε μια άλλη Σχολή ΑΕΙ της επιλογής τους, εφόσον υποστούν επιτυχώς τις Κατατακτήριες Εξετάσεις.

Διαδικασία

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις προϋποθέτουν, κατά κανόνα, τη γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων σε τρία μαθήματα που διδάσκονται στο πρώτο έτος της Σχολής υποδοχής. Η καθεμιά εξ αυτών, γνωστοποιεί την εξεταστέα ύλη, τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, το πρόγραμμα των εξετάσεων και τον αριθμό των εισακτέων που θα δεχθεί, με προκήρυξη που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της.

Συνηθίζεται η περίοδος υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων να ξεκινά στις αρχές Νοεμβρίου, ώστε οι Κατατακτήριες να διεξάγονται εντός του Δεκεμβρίου. Τα θέματα ορίζονται από τις Επιτροπές Κατατάξεων, οι οποίες απαρτίζονται από μέλη ΔΕΠ του εκάστοτε τμήματος. Τα θέματα των Εξετάσεων προκύπτουν κατόπιν κλήρωσης από τράπεζα θεμάτων.

Οι κατατασσόμενοι εισάγονται είτε στο Α’ είτε στο Γ’ εξάμηνο, ανάλογα με τη συνάφεια των προγραμμάτων σπουδών μεταξύ της προηγούμενης Σχολής και αυτής που τους δέχεται.

Οφέλη

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις δίνουν την ευκολία στους φοιτητές ή τους αποφοίτους να προσαρμοστούν ευκολότερα σε ένα ακαδημαϊκό και επαγγελματικό περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται.

Μια σημαντική τάση στη σύγχρονη έρευνα είναι η διεπιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων. Χρειάζονται, δηλαδή, όλο και περισσότερες ειδικότητες επιστημόνων για να ολοκληρώσουν μια μελέτη ή ένα διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που έχει αποκτήσει εξειδίκευση σε περισσότερους του ενός τομείς, διαθέτει ένα ευρύτερο γνωστικό υπόβαθρο και ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με συναποφοίτους του. Αυξάνει, λοιπόν, τις πιθανότητες να ανταποκριθεί καλύτερα ως επιστήμονας στις απαιτήσεις της αγορας εργασίας, «χτίζοντας» ένα ισχυρό βιογραφικό.

Επίσης, υπάρχουν φοιτητές που επιθυμούν να εισαχθούν σε μια σχολή που τους ταιριάζει περισσότερο από εκείνη από την οποία έχουν αποφοιτήσει. Στην περίπτωση αυτή οι Κατατακτήριες είναι η βέλτιστη επιλογή για δύο λόγους: αφενός αποφεύγεται η χρονοβόρα διαδικασία των Πανελλαδικών και αφετέρου ο υποψήφιος κατά την προετοιμασία για τις Κατατακτήριες αποκτά μια πρώτη ουσιαστική επαφή με το αντικείμενο της Σχολής που επιθυμεί. Άλλωστε, το πτυχίο και η διαδικασία απόκτησής του είναι καθοριστικής σημασίας για την περαιτέρω εξέλιξη του ατόμου, ώστε πρέπει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του.

Τα Φροντιστήρια Πολυμένη, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη πείρα των στελεχών τους στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση, προσφέρουν εμπεριστατωμένα προγράμματα υποστήριξης για τους υποψηφίους των Κατατακτηρίων Εξετάσεων. Τα προγράμματα διδασκαλίας προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή ή ενός ολιγομελούς γκρουπ σπουδαστών, με τη συνεργασία πανεπιστημιακών καθηγητών. Αποτελεσματικά συμβάλλουν στην επιτυχία των σπουδαστών μας και τα συγγράμματα, τα οποία έχουν καταρτιστεί από τους διδάσκοντες καθηγητές του Φροντιστηρίου και παρέχονται δωρεάν στους σπουδαστές μας.

Τα Φροντιστήρια Πολυμένη με την 40ετή πείρα τους στηρίζουν αποτελεσματικά την προετοιμασία των υποψηφίων για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις στις παρακάτω Σχολές:

 • Ιατρική
 • Οδοντιατρική
 • Φαρμακευτική
 • Διατροφολογία
 • Φιλοσοφική:
  • Τμήμα Φιλολογίας
  • Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Αν σας ενδιαφέρει μια πληρέστερη ενημέρωση για το σύστημα του IB και τη δουλειά που γίνεται στα Φροντιστήρια Πολυμενη, μη διστάσετε

 • να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς ή
 • να επισκεφτείτε το φροντιστήριο και να συναντήσετε τους αρμόδιους καθηγητές. 

Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Πολυμένη προσφέρει μαθήματα για προετοιμασία για κατατακτήριες εξετάσεις σε σχολές ΑΕΙ, συνεργαζόμενο με πανεπιστημιακούς καθηγητές.

Read 5989 times Last modified on Monday, 29 February 2016 21:36