Αυλίδος 20, Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα | 210 7777055 - 210 7782201 | info@polymenis.com
  • Πανελλήνιες
  • Νέο Σύστημα Πανελληνίων

Νέο Σύστημα Πανελληνίων

Οι Πανελλήνιες του 2016 σηματοδοτούν την ολοκλήρωση της εφαρμογής του νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η υλοποίησή του ξεκίνησε τη σχολική χρονιά 2013-14 στην Α’ Λυκείου με την δημιουργία Τράπεζας Θεμάτων, με σκοπό να αντικαταστήσει το σύστημα των «Κατευθύνσεων». Οι διαφορές τους δεν είναι πολλές αλλά είναι καίριες όσον αφορά τις επιλογές προγράμματος σπουδών και την ομαδοποίηση των σχολών που είναι προσβάσιμες για έναν υποψήφιο.

Όπως φαίνεται από τους πίνακες που παρατίθενται ακολούθως, οι σχολές των ΑΕΙ και των ΤΕΙ είναι κατανεμημένες σε πέντε (5) κατηγορίες, τα Επιστημονικά Πεδία (ΕΠ), ανάλογα με το αντικείμενό τους ως εξής:

  1. Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Σπουδών
  2. Τεχνολογικών & Θετικών Σπουδών
  3. Σπουδών Υγείας & Ζωής
  4. Παιδαγωγικών Σπουδών
  5. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Για να αποκτήσει ο υποψήφιος πρόσβαση στις σχολές ενός Πεδίου, πρέπει να διαλέξει την αντίστοιχη Ομάδα Προσανατολισμού (ΟΠ). Πρόκειται για εξειδίκευση του σχολικού προγράμματος σε συγκεκριμένους γνωστικούς τομείς, ώστε ο μαθητής να εμβαθύνει σε μαθήματα που θα αποτελέσουν το υπόβαθρο των μελλοντικών σπουδών του. Οι Ομάδες Προσανατολισμού είναι οι εξής τρεις:

  • Ανθρωπιστικές Σπουδές
  • Θετικές Σπουδές
  • Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

Ο μαθητής καλείται, λοιπόν, στη Β’ Λυκείου να επιλέξει μια Ομάδα Προσανατολισμού («εξειδίκευση») η οποία θα του επιτρέψει να διεκδικήσει την είσοδό του σε σχολές του Επιστημονικού Πεδίου («κατηγορίας σχολών») που επιθυμεί. Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα –μόνο στη Γ’ Λυκείου- είναι κατά βάση τέσσερα (4). Η επιλογή του 4ου μαθήματος και η δυνατότητα εξέτασης σε ένα επιπλέον καθορίζουν το Επιστημονικό Πεδίο (ή τα Πεδία) στα οποία στοχεύει ο υποψήφιος. Αντίθετα με ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα, το νέο σύστημα επιτρέπει την επιλογή όχι περισσότερων από δύο Πεδίων. Ωστόσο, καθώς το νέο εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται υπό διαμόρφωση, δεν είναι γνωστός ακόμα ο τρόπος υπολογισμού των μορίων εισαγωγής.

Επιπρόσθετο Υλικό

Παρακάτω θα βρείτε ενσωματωμένα αρχεία που δείχνουν τον τρόπο λειτουργίας του νέου συστήματος καθώς και το μηχανογραφικό που θα ισχύσει το 2016 (Το Νέο Σύστημα σε Πίνακες, Μηχανογραφικό Δελτίο 2016). Μπορείτε να τα «κατεβάσετε» και να τα αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε, χωρίς αλλοίωση περιεχομένου.

Read 2871 times Last modified on Monday, 29 February 2016 21:37