Αυλίδος 20, Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα | 210 7777055 - 210 7782201 | info@polymenis.com

H Συνοπτική Επανάληψη της Ύλης του Λυκείου με το Νέο Σύστημα (Τυπολόγιο) αποτελεί ένα δείγμα της δουλειάς που γίνεται στα Φροντιστήρια Πολυμένη. Η χρησιμότητα αυτής της προσπάθειας έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά συγκεντρώνονται σε μία επιτομή όλες οι απαραίτητες γνώσεις των κυριοτέρων μαθημάτων για την επιτυχή εισαγωγή στα ΑΕΙ. Έτσι, ο υποψήφιος είναι σε θέση όχι μόνο να επαναλάβει την ύλη εν τάχει αλλά επιπλέον διευκολύνεται να την εμπεδώσει συγκρίνοντας και συνδυάζοντας τα επιμέρους λήμματα.

Η προετοιμασία των υποψηφίων, με ορίζοντα τις Εισαγωγικές Εξετάσεις στα ΑΕΙ, αποσκοπεί στην ουσιαστική κατανόηση της ύλης, αποφεύγοντας την άσκοπη αποστήθιση και τον μηχανιστικό τρόπο σκέψης. Η διδακτική μας μεθοδολογία στηρίζεται στην πολυπρισματική προσέγγιση της ύλης, ώστε να προσαρμόζεται ευκολότερα στις προσλαμβάνουσες και στις απορίες του κάθε υποψήφιου. Επιπλέον, η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται μέσω των συγγραμμάτων που έχουν καταρτιστεί από τους διδάσκοντες καθηγητές του Φροντιστηρίου και καλύπτουν διεξοδικά όλη την ύλη των Εξετάσεων για κάθε μάθημα.

Η συνεχής συνεργασία ανάμεσα στoν υποψήφιο και τους καθηγητές θεωρούμε ότι αποτελεί βασικό συστατικό για την επιτυχία των σπουδαστών μας. Ειδικά για τους μαθητές, εκτός των καθορισμένων τετραμηνιαίων συναντήσεων, όλοι οι διδάσκοντες βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τους ίδιους όσο και με τους γονείς τους.

Πιστεύουμε ότι στόχος της εκπαίδευσης είναι η ενεργοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων που διαθέτουν οι νέοι. Για τον σκοπό αυτόν απαιτούνται: όραμα από την πλευρά του υποψηφίου, οικοδόμηση της αυτοπεποίθησής του και συστηματική μετάδοση της γνώσης από τους διδάσκοντες, ώστε να μπορέσει να την οργανώσει και να την εμπεδώσει.

Μπορείτε να κατεβάσετε ή να προωθήσετε το παραπάνω ηλεκτρονικό σύγγραμμα (e-book) σε όποιον πιστεύετε ότι θα φανεί χρήσιμο. Μπορείτε, επίσης, να το αναδημοσιεύσετε από το site σας ή το Facebook χωρίς να το επεξεργαστείτε.

 

Περιγραφή του νέου συστήματος Πανελληνίων εξετάσεων, των Επιστημονικών Πεδίων και των Ομάδων Προσανατολισμού, μαζί με το πλήρες Μηχανογραφικό Δελτίο του 2016.

Το Νέο Σύστημα σε Πίνακες

 

Μηχανογραφικό Δελτίο 2016

Οι Πανελλήνιες του 2016 σηματοδοτούν την ολοκλήρωση της εφαρμογής του νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η υλοποίησή του ξεκίνησε τη σχολική χρονιά 2013-14 στην Α’ Λυκείου με την δημιουργία Τράπεζας Θεμάτων, με σκοπό να αντικαταστήσει το σύστημα των «Κατευθύνσεων». Οι διαφορές τους δεν είναι πολλές αλλά είναι καίριες όσον αφορά τις επιλογές προγράμματος σπουδών και την ομαδοποίηση των σχολών που είναι προσβάσιμες για έναν υποψήφιο.

Όπως φαίνεται από τους πίνακες που παρατίθενται ακολούθως, οι σχολές των ΑΕΙ και των ΤΕΙ είναι κατανεμημένες σε πέντε (5) κατηγορίες, τα Επιστημονικά Πεδία (ΕΠ), ανάλογα με το αντικείμενό τους ως εξής:

  1. Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Σπουδών
  2. Τεχνολογικών & Θετικών Σπουδών
  3. Σπουδών Υγείας & Ζωής
  4. Παιδαγωγικών Σπουδών
  5. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Για να αποκτήσει ο υποψήφιος πρόσβαση στις σχολές ενός Πεδίου, πρέπει να διαλέξει την αντίστοιχη Ομάδα Προσανατολισμού (ΟΠ). Πρόκειται για εξειδίκευση του σχολικού προγράμματος σε συγκεκριμένους γνωστικούς τομείς, ώστε ο μαθητής να εμβαθύνει σε μαθήματα που θα αποτελέσουν το υπόβαθρο των μελλοντικών σπουδών του. Οι Ομάδες Προσανατολισμού είναι οι εξής τρεις:

  • Ανθρωπιστικές Σπουδές
  • Θετικές Σπουδές
  • Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

Ο μαθητής καλείται, λοιπόν, στη Β’ Λυκείου να επιλέξει μια Ομάδα Προσανατολισμού («εξειδίκευση») η οποία θα του επιτρέψει να διεκδικήσει την είσοδό του σε σχολές του Επιστημονικού Πεδίου («κατηγορίας σχολών») που επιθυμεί. Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα –μόνο στη Γ’ Λυκείου- είναι κατά βάση τέσσερα (4). Η επιλογή του 4ου μαθήματος και η δυνατότητα εξέτασης σε ένα επιπλέον καθορίζουν το Επιστημονικό Πεδίο (ή τα Πεδία) στα οποία στοχεύει ο υποψήφιος. Αντίθετα με ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα, το νέο σύστημα επιτρέπει την επιλογή όχι περισσότερων από δύο Πεδίων. Ωστόσο, καθώς το νέο εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται υπό διαμόρφωση, δεν είναι γνωστός ακόμα ο τρόπος υπολογισμού των μορίων εισαγωγής.

Επιπρόσθετο Υλικό

Παρακάτω θα βρείτε ενσωματωμένα αρχεία που δείχνουν τον τρόπο λειτουργίας του νέου συστήματος καθώς και το μηχανογραφικό που θα ισχύσει το 2016 (Το Νέο Σύστημα σε Πίνακες, Μηχανογραφικό Δελτίο 2016). Μπορείτε να τα «κατεβάσετε» και να τα αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε, χωρίς αλλοίωση περιεχομένου.