Αυλίδος 20, Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα | 210 7777055 - 210 7782201 | info@polymenis.com

General Certificate of Education - GCE

Το GCE (General Certificate of Education) είναι το πρόγραμμα εισαγωγής προπτυχιακών φοιτητών στα πανεπιστήμια κυρίως της Βρετανίας της Αμερικής αλλά και των υπόλοιπων αγγλόφωνων χωρών. Το σημαντικό του πλεονέκτημα έγκειται στο γεγονός ότι, ως διαδικασια του βρετανικού εκπαιδευτικού συστήματος, τυγχάνει μεγαλύτερης αναγνώρισης σε σχέση με άλλους τρόπους εισαγωγής φοιτητών, εξασφαλίζοντας μάλιστα ενιαία κλίμακα αξιολόγησής τους. Είναι ενδεικτικό ότι οι εισακτέοι μέσω GCE είναι η πλειοψηφία σε κορυφαία ιδρύματα, όπως το Oxford University.

Το General Certificate of Education απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου που είτε έχουν αποφασίσει να σπουδάσουν σε μια αγγλόφωνη χώρα είτε θέλουν να δώσουν Πανελλαδικές Εξετάσεις στην Ελλάδα αποκτώντας ταυτόχρονα, όμως, τη δυνατότητα σπουδών στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε χώρες όπως η Αμερική ή ο Καναδάς, είναι δύσκολο να σταδιοδρομήσει κάποιος, αν δεν έχει πραγματοποιήσει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές πανεπιστημιακές σπουδές στις συγκεκριμένες χώρες.

Σύστημα Εξετάσεων

Ο βαθμός πρόσβασης στα ιδρύματα του εξωτερικού εξαρτάται από την επίδοση του υποψηφίου στις σχετικές εξετάσεις, οι οποίες αφορούν τρία (3) μαθήματα.

Α’ Λυκείου: Σε πολλά πιστοποιημένα σχολεία η προετοιμασί του GCE ξεκινά με την προπαρασκευαστική τάξη. Σκοπος είναι πρωτίστως η ενδυνάμωση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην Αγγλική, στην οποία διεξάγονται τα μαθήματα. Επιπλέον οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην ορολογία των επιστημών (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία Βιολογία).

Β’ Λυκείου: Το πρώτο στάδιο του GCE ξεκινά στη Β’ Λυκείου με την διδασκαλία και την εξέταση δύο (2) μαθημάτων από ένα πεδίο σαράντα (40) επιλογών. Στα μαθήματα αυτά συγκαταλέγονται και τα εξής: Chemistry, Mathematics, Physics, Modern Greek, Economics, Art & Design, Biology, Psychology.

Γ’ Λυκείου: Κατά την τελευταία τάξη του Λυκείου, ο υποψήφιος εξετάζεται σε ένα επιλεγόμενο μάθημα, το οποίο δεν διδάχθηκε το προηγούμενο σχολικό έτος.

Οι μαθητές στην Ελλάδα εξετάζονται ταυτόχρονα και πάνω στα ίδια θέματα με τους συνυποψηφίους τους στη Βρετανία και στις υπόλοιπες χώρες. Τα γραπτά τυγχάνουν κοινού τρόπου βαθμολόγησης, ενώ ο φορέας πιστοποίησης του GCE διασφαλίζει το αδιάβλητο των εξετάσεων.

GCE και Πανελλαδικές

Η βαθμολογία των δύο εξεταζόμενων μαθημάτων της Β’ Λυκείου μπορεί να κατοχυρωθεί. Αν ο υποψήφιος αποφασίσει, λοιπόν, στη Γ’ Λυκείου να δώσει Πανελλαδικές, δεν χάνει την ευκαιρία να εισαχθεί σε κάποιο ξένο πανεπιστήμιο. Οι κατοχυρωμένες βαθμολογίες του GCE (Β’ Λυκείου) σε συνδυασμό με τον βαθμό πρόσβασης των Πανελλαδικών μπορούν να αποτελέσουν το «εισιτήριο» για τις σπουδές στο εξωτερικό. Οι πρώτες μπορούν, επίσης, να ενισχύσουν μελλοντικά μια αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές.

Τα Φροντιστήρια Πολυμένη, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη πείρα των στελεχών τους στη Δευτεροβάθμια και στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση, προσφέρουν εμπεριστατωμένα προγράμματα υποστήριξης για τους υποψηφίους του GCE. Αφενός η συνεργασία με πανεπιστημιακούς καθηγητές και αφετέρου η αναγνώριση από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια παρέχουν το βέλτιστο περιβάλλον για την αναπτυξη των δυνατοτήτων του υποψηφίου σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. Αποτελεσματικά συμβάλλουν στην επιτυχία των σπουδαστών μας και τα συγγράμματα, τα οποία έχουν καταρτιστεί από τους διδάσκοντες καθηγητές του Φροντιστηρίου και παρέχονται δωρεάν στους σπουδαστές μας.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης σε θέματα φοίτησης στο εξωτερικό και επαγγελματικού προσανατολισμού. Είναι σημαντικό ο υποψήφιος, πριν πάρει την τελική απόφαση, να συγκεκριμενοποιήσει τα κριτήρια επιλογής σχολής και χώρας, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο το πρόγραμμα σπουδών αλλά και την αγορά εργασίας.

Αν σας ενδιαφέρει μια πληρέστερη ενημέρωση για το σύστημα του GCE και τη δουλειά που γίνεται στα Φροντιστήρια Πολυμενη, μη διστάσετε:

  • να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς ή
  • να επισκεφτείτε το φροντιστήριο και να συναντήσετε τους αρμόδιους καθηγητές. 

Μαθήματα για προετοιμασία GCE στα Φροντιστήρια Πολυμένη και παρουσίαση του συστήματος εξετάσεων και εισαγωγής στα Βρετανικά Πανεπιστήμια.

Read 2824 times Last modified on Monday, 29 February 2016 21:36