Αυλίδος 20, Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα | 210 7777055 - 210 7782201 | info@polymenis.com
Tuesday, 09 February 2016 11:53

International Baccalaureate - IB

Το International Baccalaureate είναι ένα διεθνές απολυτήριο που διευκολύνει την πρόσβαση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Το πρόγραμμα σπουδών είναι διετούς διάρκειας (Β’ και Γ’ Λυκείου) και τα μαθήματα γίνονται κατά κανόνα στα Αγγλικά. Εντούτοις, ορισμένα σχολεία μπορεί να συμπεριλαμβάνουν προπαρασκευαστικά μαθήματα ήδη από την Α’ Λυκείου.

Το ΙΒ (International Baccalaureate) είναι καταξιωμένο διεθνώς, καθώς συνδυάζει διδακτικές μεθοδολογίες διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων. Είναι ευέλικτο, ώστε να ικανοποιεί τις μαθησιακές ανάγκες ενός ευρύτερου φάσματος μαθητών / μαθητριών, ανάλογα με τις κλίσεις, την προσωπικότητα και τις προσδοκίες τους. Στηρίζεται σε θεμελιώδεις πολιτισμικές αξίες, όπως η διαπολιτισμικότητα, ο ανθρωπισμός, η δημιουργικότητα και η έρευνα.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε έξι (6) ομάδες μαθημάτων ως ακολούθως:

 1. Γλώσσα και Λογοτεχνία (Αγγλικά ή Ελληνικά),
 2. Εκμάθηση μιας Δεύτερης Γλώσσας (π.χ. Γαλλικά, Ισπανικά κλπ.),
 3. Κοινωνικές Επιστήμες (π.χ. Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Ιστορία, Ψυχολογία),
 4. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία ή Βιολογία)
 5. Μαθηματικά
 6. Καλές Τέχνες (π.χ. Θεατρολογία, Κινηματογράφος, Εικαστικά, Μουσικολογία).

Οι μαθητές, ανάλογα με τον τομέα σπουδών που τους ενδιαφέρει, επιλέγουν συνολικά έξι (6) μαθήματα, ένα από την κάθε ομάδα. Από αυτά παρακολουθούν τα 3-4 σε Ανώτερο Επίπεδο (Higher Level) και τα υπόλοιπα σε Βασικό Επίπεδο (Standard Level). Η επιλογή των έξι μαθημάτων αφορά και τα δύο χρόνια διάρκειας του προγράμματος.

Επιπλέον, όλοι οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθήσουν ένα σεμιναριακό μάθημα που αφορά τη Θεωρία της Γνώσης, το οποίο εξετάζεται μέσω της συγγραφής ενός δοκιμίου 1.600 λέξεων, να εκπονήσουν μια Ερευνητική Εργασία 4.000 λέξεων και να συμμετέχουν σε αθλητικές, δημιουργικές, κοινωφελείς δρασηριότητες που καλλιεργούν την προσωπικότητά τους (CAS: Creativity, Action, Service). 

Αξιολόγηση

Παρότι το IB προβλέπει τελικές εξετάσεις στη Γ’ Λυκείου, η σταθερή επίδοση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος είναι επιβεβλημένη. Αυτό ισχύει, διότι ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον συνυπολογισμό:

1) των τελικών εξετάσεων μετά το πέρας της διετούς φοίτησης: Τα γραπτά των υποψηφίων, καθώς και κάποιες γραπτές εργασίες διορθώνονται από ανεξάρτητους βαθμολογητές του IBO (International Baccalaureate Organization, δηλ. του εποπτεύοντος φορέα). Ο βαθμός τους προσμετράται κατά 50% -80% στον τελικό αποτέλεσμα.

2) της επίδοσης στις ενδοσχολικές γραπτές δοκιμασίες και εργασίες: Οι καθηγητές του σχολείου, σύμφωνα με τους κανονισμούς του IBO, αξιολογούν την επίδοση των μαθητών και ο βαθμός τους διαμορφώνει κατά 50% - 20%τον τελικό.

Η επίδοση σε κάθε μάθημα βαθμολογείται με έναν ακέραιο αριθμό μέχρι και το επτά (7), με άριστα το 7, ενώ υπάρχει το «Ν», δηλαδή η μη απονομή βαθμού και το «Ε», δηλαδή η υπερβολικά απλοϊκή δουλειά. Η απόκτηση του απολυτηρίου (Ιnternational Baccalaureate Diploma) προϋποθέτει τα εξής:

 • Συνολικός βαθμός τουλάχιστον 24 μονάδες,
 • Συνολικός βαθμός τουλάχιστον 12 μονάδες στα τρία μαθήματα Ανώτερου Επιπέδου,
 • Συνολικός βαθμός τουλάχιστον 9 μονάδες στα τρία μαθήματα Βασικού Επιπέδου,
 • Ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του CAS,
 • Απουσία επιδόσεων που αξιολογήθηκαν με Ν, Ε ή 1,
 • Βαθμολογία 2 σε όχι περισσότερα από δύο μαθήματα,
 • Βαθμολογία 3 σε όχι περισσότερα από τρία μαθήματα,
 • Απουσία περιστατικού αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς.

Αντίθετα με άλλα συστήματα, το ΙΒ δεν έχει καθορισμένη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το κάθε πανεπιστήμιο δέχεται φοιτητές βάσει των δικών του κριτηρίων και λαμβάνοντας υπόψη, εκτός από τον βαθμό του Απολυτηρίου IB, τη γενικότερη εικόνα του υποψηφίου και την προσωπική δήλωσή του (personal statement). Στην Ελλάδα το Απολυτήριο IB είναι ισότιμο και αντίστοιχο του Απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου. Ωστόσο, δεν κατοχυρώνει το δικαίωμα ταυτόχρονης εισαγωγής στα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Τα Φροντιστήρια Πολυμένη, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη πείρα των στελεχών τους στη Δευτεροβάθμια και στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση, προσφέρουν εμπεριστατωμένα προγράμματα υποστήριξης για τους υποψηφίους του ΙΒ. Αφενός η συνεργασία με πανεπιστημιακούς καθηγητές και αφετέρου η αναγνώριση από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια παρέχουν το βέλτιστο περιβάλλον για την αναπτυξη των δυνατοτήτων του υποψηφίου σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. Αποτελεσματικά συμβάλλουν στην επιτυχία των σπουδαστών μας και τα συγγράμματα, τα οποία έχουν καταρτιστεί από τους διδάσκοντες καθηγητές του Φροντιστηρίου και παρέχονται δωρεάν στους σπουδαστές μας.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης σε θέματα φοίτησης στο εξωτερικό και επαγγελματικού προσανατολισμού. Είναι σημαντικό ο υποψήφιος, πριν πάρει την τελική απόφαση, να συγκεκριμενοποιήσει τα κριτήρια επιλογής σχολής και χώρας, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο το πρόγραμμα σπουδών αλλά και την αγορά εργασίας.

Αν σας ενδιαφέρει μια πληρέστερη ενημέρωση για το σύστημα του GCE και τη δουλειά που γίνεται στα Φροντιστήρια Πολυμενη, μη διστάσετε ΄

 • να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς ή 
 • να επισκεφτείτε το φροντιστήριο και να συναντήσετε τους αρμόδιους καθηγητές.
Tuesday, 09 February 2016 11:50

General Certificate of Education - GCE

Το GCE (General Certificate of Education) είναι το πρόγραμμα εισαγωγής προπτυχιακών φοιτητών στα πανεπιστήμια κυρίως της Βρετανίας της Αμερικής αλλά και των υπόλοιπων αγγλόφωνων χωρών. Το σημαντικό του πλεονέκτημα έγκειται στο γεγονός ότι, ως διαδικασια του βρετανικού εκπαιδευτικού συστήματος, τυγχάνει μεγαλύτερης αναγνώρισης σε σχέση με άλλους τρόπους εισαγωγής φοιτητών, εξασφαλίζοντας μάλιστα ενιαία κλίμακα αξιολόγησής τους. Είναι ενδεικτικό ότι οι εισακτέοι μέσω GCE είναι η πλειοψηφία σε κορυφαία ιδρύματα, όπως το Oxford University.

Το General Certificate of Education απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου που είτε έχουν αποφασίσει να σπουδάσουν σε μια αγγλόφωνη χώρα είτε θέλουν να δώσουν Πανελλαδικές Εξετάσεις στην Ελλάδα αποκτώντας ταυτόχρονα, όμως, τη δυνατότητα σπουδών στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε χώρες όπως η Αμερική ή ο Καναδάς, είναι δύσκολο να σταδιοδρομήσει κάποιος, αν δεν έχει πραγματοποιήσει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές πανεπιστημιακές σπουδές στις συγκεκριμένες χώρες.

Σύστημα Εξετάσεων

Ο βαθμός πρόσβασης στα ιδρύματα του εξωτερικού εξαρτάται από την επίδοση του υποψηφίου στις σχετικές εξετάσεις, οι οποίες αφορούν τρία (3) μαθήματα.

Α’ Λυκείου: Σε πολλά πιστοποιημένα σχολεία η προετοιμασί του GCE ξεκινά με την προπαρασκευαστική τάξη. Σκοπος είναι πρωτίστως η ενδυνάμωση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην Αγγλική, στην οποία διεξάγονται τα μαθήματα. Επιπλέον οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην ορολογία των επιστημών (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία Βιολογία).

Β’ Λυκείου: Το πρώτο στάδιο του GCE ξεκινά στη Β’ Λυκείου με την διδασκαλία και την εξέταση δύο (2) μαθημάτων από ένα πεδίο σαράντα (40) επιλογών. Στα μαθήματα αυτά συγκαταλέγονται και τα εξής: Chemistry, Mathematics, Physics, Modern Greek, Economics, Art & Design, Biology, Psychology.

Γ’ Λυκείου: Κατά την τελευταία τάξη του Λυκείου, ο υποψήφιος εξετάζεται σε ένα επιλεγόμενο μάθημα, το οποίο δεν διδάχθηκε το προηγούμενο σχολικό έτος.

Οι μαθητές στην Ελλάδα εξετάζονται ταυτόχρονα και πάνω στα ίδια θέματα με τους συνυποψηφίους τους στη Βρετανία και στις υπόλοιπες χώρες. Τα γραπτά τυγχάνουν κοινού τρόπου βαθμολόγησης, ενώ ο φορέας πιστοποίησης του GCE διασφαλίζει το αδιάβλητο των εξετάσεων.

GCE και Πανελλαδικές

Η βαθμολογία των δύο εξεταζόμενων μαθημάτων της Β’ Λυκείου μπορεί να κατοχυρωθεί. Αν ο υποψήφιος αποφασίσει, λοιπόν, στη Γ’ Λυκείου να δώσει Πανελλαδικές, δεν χάνει την ευκαιρία να εισαχθεί σε κάποιο ξένο πανεπιστήμιο. Οι κατοχυρωμένες βαθμολογίες του GCE (Β’ Λυκείου) σε συνδυασμό με τον βαθμό πρόσβασης των Πανελλαδικών μπορούν να αποτελέσουν το «εισιτήριο» για τις σπουδές στο εξωτερικό. Οι πρώτες μπορούν, επίσης, να ενισχύσουν μελλοντικά μια αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές.

Τα Φροντιστήρια Πολυμένη, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη πείρα των στελεχών τους στη Δευτεροβάθμια και στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση, προσφέρουν εμπεριστατωμένα προγράμματα υποστήριξης για τους υποψηφίους του GCE. Αφενός η συνεργασία με πανεπιστημιακούς καθηγητές και αφετέρου η αναγνώριση από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια παρέχουν το βέλτιστο περιβάλλον για την αναπτυξη των δυνατοτήτων του υποψηφίου σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. Αποτελεσματικά συμβάλλουν στην επιτυχία των σπουδαστών μας και τα συγγράμματα, τα οποία έχουν καταρτιστεί από τους διδάσκοντες καθηγητές του Φροντιστηρίου και παρέχονται δωρεάν στους σπουδαστές μας.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης σε θέματα φοίτησης στο εξωτερικό και επαγγελματικού προσανατολισμού. Είναι σημαντικό ο υποψήφιος, πριν πάρει την τελική απόφαση, να συγκεκριμενοποιήσει τα κριτήρια επιλογής σχολής και χώρας, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο το πρόγραμμα σπουδών αλλά και την αγορά εργασίας.

Αν σας ενδιαφέρει μια πληρέστερη ενημέρωση για το σύστημα του GCE και τη δουλειά που γίνεται στα Φροντιστήρια Πολυμενη, μη διστάσετε:

 • να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς ή
 • να επισκεφτείτε το φροντιστήριο και να συναντήσετε τους αρμόδιους καθηγητές. 

Μαθήματα για προετοιμασία GCE στα Φροντιστήρια Πολυμένη και παρουσίαση του συστήματος εξετάσεων και εισαγωγής στα Βρετανικά Πανεπιστήμια.

Οι σπουδές στην Αγγλία παρουσιάζουν ορισμένα πλεονεκτήματα, τα οποία δεν είναι ίσως ευρύτερα γνωστά:

 • Η διδασκαλία γίνεται σε μικρά σχετικά ακροατήρια σπουδαστών.
 • O εργαστηριακός εξοπλισμός είναι υψηλού επιπέδου.
 • Το πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό σύστημα Θεωρείται από τα καλύτερα στον κόσμο.

Σε τρία χρόνια ο σπουδαστής γίνεται κάτοχος τον πρώτου πτυχίου του (Bachelor's Degree), το οποίο του δίνει την δυνατότητα μετεγγραφής στο αντίστοιχο Ελληνικό A.E.I. χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις.

Αν ο σπουδαστής ολοκληρώσει τις σπουδές του στην Αγγλία σε 4 συνολικά έτη γίνεται κάτοχος και δεύτερου πανεπιστημιακού πτυχίου (Master's Degree), το οποίο στην Ελλάδα αποκτά μετά 6 τουλάχιστον έτη σπουδών.

Η εγγραφή στα Αγγλικά Πανεπιστήμια απαιτεί ειδική προετοιμασία (Foundation Courses). Σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια του Pοrtsmοuth και του Νοrthumbria (Newcastle) προετοιμάζουμε μαθητές για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια.

FOUΝDΑΤΙΟΝ COURSES accredited by the UNIVERSITIES OF ΡΟRΤSΜΟUΤΜ and NORTMUMBRIA (ΝΕWCASTLE)

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται, φυσικά, στα Αγγλικά και ακλουθεί τους 4 άξονες που αναπτύχθηκαν παραπάνω για τα Ελληνικά

Πανεπιστήμια. Το πρόγραμμα σπουδών (syllabus) για την παραπάνω προετοιμασία έχει εγκριθεί από το Πανεπιστήμιο του Portsmouth και του Northumbria (Newcastle) και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας υπό την αιγίδα των παραπάνω Πανεπιστημίων.

Όσοι από τους μαθητές μας υποστούν επιτυχώς τις παραπάνω εξετάσεις και επιλέξουν ένα από τα παραπάνω Πανεπιστήμια για την εγγραφή τους, απολαμβάνουν επιπλέον τις εξής διευκολύνσεις:

✓  Συνοδεύονται στην Αγγλία από ένα συνεργάτη του εκπαιδευτηρίου μας, ο οποίος διεκπεραιώνει όλες τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις της εγγραφής τους στα Πανεπιστήμια και αναλαμβάνει να εξασφαλίσει την προσωρινή και την οριστική στέγαση των μαθητών μας.

✓  Στη διάρκεια των σπουδών τους στην Αγγλία οι μαθητές μας βρίσκονται σε φιλικό και οικείο περιβάλλον αφενός λόγω της στενής συνεργασίας μας με το προσωπικό των Πανεπιστημίων και αφετέρου λόγω των παλαιοτέρων μαθητών μας, οι οποίοι φοιτούν στο ίδια Πανεπιστήμια.

Αν σας ενδιαφέρει μια πληρέστερη ενημέρωση για το σύστημα του IB και τη δουλειά που γίνεται στα Φροντιστήρια Πολυμενη, μη διστάσετε

 • να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς ή
 • να επισκεφτείτε το φροντιστήριο και να συναντήσετε τους αρμόδιους καθηγητές. 

Τα Φροντιστήρια Πολυμένη είναι πιστοποιημένα κέντρα Foundation. Συνεργάζονται με βρετανικά πανεπιστήμια στα οποία εισάγονται οι υποψήφιοι.

 

Tuesday, 09 February 2016 11:32

Σπουδές στο εξωτερικό

Το σχολείο μας θέτει μεγάλη έμφαση στα εξής σημεία της προετοίμασιας:

 • Μέγεθος τάξης: Στο φροντιστήριό μας έχουμε ένα άριστο μέγεθος τάξης, μέχρι 5 άτομα.
 • Προσέγγιση διδασκαλίας: Στο φροντιστήριό μας χρησιμοποιούμε τις ανώτερες μεθόδους διδασκαλίας που ακολουθούν τα καλύτερα σχολεία στις ΗΠΑ.
 • Ενημερωμένο υλικό διδασκαλίας: Οι  προσπάθειές μας να ανανεώνουμε το υλικό διδασκαλίας καθενός από τα ανωτέρω μαθήματα είναι συνεχείς. Αντίθετα από άλλα φροντιστήρια που ανανεώνουν το υλικό τους μόνο μία φορά, στο φροντιστήριό μας ανανεώνεται το υλικό της διδασκαλίας σύμφωνα με την εξέλιξη του μαθήματος.
 • Επιλογές μαθημάτων: Το κάθε μάθημα, δηλαδή GMAT, GRE, SAT, IELTS, TOEFL και TOEIC επιλέγεται με βάση τις απαιτήσεις κάθε σχολής.