Αυλίδος 20, Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα | 210 7777055 - 210 7782201 | info@polymenis.com

International Baccalaureate - IB

Το International Baccalaureate είναι ένα διεθνές απολυτήριο που διευκολύνει την πρόσβαση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Το πρόγραμμα σπουδών είναι διετούς διάρκειας (Β’ και Γ’ Λυκείου) και τα μαθήματα γίνονται κατά κανόνα στα Αγγλικά. Εντούτοις, ορισμένα σχολεία μπορεί να συμπεριλαμβάνουν προπαρασκευαστικά μαθήματα ήδη από την Α’ Λυκείου.

Το ΙΒ (International Baccalaureate) είναι καταξιωμένο διεθνώς, καθώς συνδυάζει διδακτικές μεθοδολογίες διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων. Είναι ευέλικτο, ώστε να ικανοποιεί τις μαθησιακές ανάγκες ενός ευρύτερου φάσματος μαθητών / μαθητριών, ανάλογα με τις κλίσεις, την προσωπικότητα και τις προσδοκίες τους. Στηρίζεται σε θεμελιώδεις πολιτισμικές αξίες, όπως η διαπολιτισμικότητα, ο ανθρωπισμός, η δημιουργικότητα και η έρευνα.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε έξι (6) ομάδες μαθημάτων ως ακολούθως:

 1. Γλώσσα και Λογοτεχνία (Αγγλικά ή Ελληνικά),
 2. Εκμάθηση μιας Δεύτερης Γλώσσας (π.χ. Γαλλικά, Ισπανικά κλπ.),
 3. Κοινωνικές Επιστήμες (π.χ. Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Ιστορία, Ψυχολογία),
 4. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία ή Βιολογία)
 5. Μαθηματικά
 6. Καλές Τέχνες (π.χ. Θεατρολογία, Κινηματογράφος, Εικαστικά, Μουσικολογία).

Οι μαθητές, ανάλογα με τον τομέα σπουδών που τους ενδιαφέρει, επιλέγουν συνολικά έξι (6) μαθήματα, ένα από την κάθε ομάδα. Από αυτά παρακολουθούν τα 3-4 σε Ανώτερο Επίπεδο (Higher Level) και τα υπόλοιπα σε Βασικό Επίπεδο (Standard Level). Η επιλογή των έξι μαθημάτων αφορά και τα δύο χρόνια διάρκειας του προγράμματος.

Επιπλέον, όλοι οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθήσουν ένα σεμιναριακό μάθημα που αφορά τη Θεωρία της Γνώσης, το οποίο εξετάζεται μέσω της συγγραφής ενός δοκιμίου 1.600 λέξεων, να εκπονήσουν μια Ερευνητική Εργασία 4.000 λέξεων και να συμμετέχουν σε αθλητικές, δημιουργικές, κοινωφελείς δρασηριότητες που καλλιεργούν την προσωπικότητά τους (CAS: Creativity, Action, Service). 

Αξιολόγηση

Παρότι το IB προβλέπει τελικές εξετάσεις στη Γ’ Λυκείου, η σταθερή επίδοση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος είναι επιβεβλημένη. Αυτό ισχύει, διότι ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον συνυπολογισμό:

1) των τελικών εξετάσεων μετά το πέρας της διετούς φοίτησης: Τα γραπτά των υποψηφίων, καθώς και κάποιες γραπτές εργασίες διορθώνονται από ανεξάρτητους βαθμολογητές του IBO (International Baccalaureate Organization, δηλ. του εποπτεύοντος φορέα). Ο βαθμός τους προσμετράται κατά 50% -80% στον τελικό αποτέλεσμα.

2) της επίδοσης στις ενδοσχολικές γραπτές δοκιμασίες και εργασίες: Οι καθηγητές του σχολείου, σύμφωνα με τους κανονισμούς του IBO, αξιολογούν την επίδοση των μαθητών και ο βαθμός τους διαμορφώνει κατά 50% - 20%τον τελικό.

Η επίδοση σε κάθε μάθημα βαθμολογείται με έναν ακέραιο αριθμό μέχρι και το επτά (7), με άριστα το 7, ενώ υπάρχει το «Ν», δηλαδή η μη απονομή βαθμού και το «Ε», δηλαδή η υπερβολικά απλοϊκή δουλειά. Η απόκτηση του απολυτηρίου (Ιnternational Baccalaureate Diploma) προϋποθέτει τα εξής:

 • Συνολικός βαθμός τουλάχιστον 24 μονάδες,
 • Συνολικός βαθμός τουλάχιστον 12 μονάδες στα τρία μαθήματα Ανώτερου Επιπέδου,
 • Συνολικός βαθμός τουλάχιστον 9 μονάδες στα τρία μαθήματα Βασικού Επιπέδου,
 • Ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του CAS,
 • Απουσία επιδόσεων που αξιολογήθηκαν με Ν, Ε ή 1,
 • Βαθμολογία 2 σε όχι περισσότερα από δύο μαθήματα,
 • Βαθμολογία 3 σε όχι περισσότερα από τρία μαθήματα,
 • Απουσία περιστατικού αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς.

Αντίθετα με άλλα συστήματα, το ΙΒ δεν έχει καθορισμένη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το κάθε πανεπιστήμιο δέχεται φοιτητές βάσει των δικών του κριτηρίων και λαμβάνοντας υπόψη, εκτός από τον βαθμό του Απολυτηρίου IB, τη γενικότερη εικόνα του υποψηφίου και την προσωπική δήλωσή του (personal statement). Στην Ελλάδα το Απολυτήριο IB είναι ισότιμο και αντίστοιχο του Απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου. Ωστόσο, δεν κατοχυρώνει το δικαίωμα ταυτόχρονης εισαγωγής στα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Τα Φροντιστήρια Πολυμένη, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη πείρα των στελεχών τους στη Δευτεροβάθμια και στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση, προσφέρουν εμπεριστατωμένα προγράμματα υποστήριξης για τους υποψηφίους του ΙΒ. Αφενός η συνεργασία με πανεπιστημιακούς καθηγητές και αφετέρου η αναγνώριση από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια παρέχουν το βέλτιστο περιβάλλον για την αναπτυξη των δυνατοτήτων του υποψηφίου σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. Αποτελεσματικά συμβάλλουν στην επιτυχία των σπουδαστών μας και τα συγγράμματα, τα οποία έχουν καταρτιστεί από τους διδάσκοντες καθηγητές του Φροντιστηρίου και παρέχονται δωρεάν στους σπουδαστές μας.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης σε θέματα φοίτησης στο εξωτερικό και επαγγελματικού προσανατολισμού. Είναι σημαντικό ο υποψήφιος, πριν πάρει την τελική απόφαση, να συγκεκριμενοποιήσει τα κριτήρια επιλογής σχολής και χώρας, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο το πρόγραμμα σπουδών αλλά και την αγορά εργασίας.

Αν σας ενδιαφέρει μια πληρέστερη ενημέρωση για το σύστημα του GCE και τη δουλειά που γίνεται στα Φροντιστήρια Πολυμενη, μη διστάσετε ΄

 • να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς ή 
 • να επισκεφτείτε το φροντιστήριο και να συναντήσετε τους αρμόδιους καθηγητές.
Read 4804 times Last modified on Monday, 29 February 2016 21:35