Αυλίδος 20, Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα | 210 7777055 - 210 7782201 | info@polymenis.com

Η φιλοσοφία μας

Η επικοινωνία ανάμεσα στο μαθητή, τους καθηγητές και τους γονείς θεωρούμε ότι αποτελεί βασικό συστατικό για την επιτυχία των μαθητών μας. Για το λόγο αυτό παρέχουμε:

Πλήρη γραμματειακή υποστήριξη και καθημερινή ενημέρωση για απουσίες και επιδόσεις.

Συγκεντρώσεις-ενημέρωσεις γονέων 2 φορές το χρόνο, για το συντονισμό της προσπάθειας όλων για την καλύτερη επίδοση των μαθητών.

Προσωπική ενημέρωση-συζήτηση με τους γονείς κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία μας, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι ανάγκες των μαθητών, αλλά και των γονιών, δεν περιορίζονται μόνο στο μάθημα υψηλού επιπέδου. Έτσι στο φροντιστήριό μας οι μαθητές έχουν την ευκαιρία για:

Ανοικτές συζητήσεις και σεμινάρια σχετικά με θέματα που απασχολούν τους μαθητές, όπως επιλογή κατεύθυνσης, σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και συμπλήρωσης μηχανογραφικού.

Πρόθυμη συμπαράσταση σε όσους αναζητούν μια φιλική προσέγγιση σε προσωπικά τους προβλήματα.

Τέλος το φροντιστήριό μας διοργανώνει αντι-πενθήμερη εκδρομή, μετά τις εισαγωγικές εξετάσεις για όσους θυσίασαν την αντίστοιχη σχολική στο βωμό της καλύτερης προετοιμασίας.

Read 2960 times Last modified on Monday, 29 February 2016 21:34